title
Raamatupidamise Toimkonna juhendi 5 materiaalse põhivara osa ning selle tõlgete inglise ja vene keelde võrdlev analüüs
Comparative Analysis of English and Russian Translations of Property, Plant and Equipment Part of Accounting Standards Board Guideline 5
defence date
language