title
CREB perekonna transkriptsioonifaktorite roll BDNF geeni transkriptsioonilises autoregulatsioonis ajukoore neuronites
The role of CREB family transcription factors in BDNF transcriptional autoregulation in cortical neurons
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information