title
Töötajate kaasahaaratus kui kliendirahulolu faktor Põhja Rimi kaupluse näitel
Employee Engagement as a Factor in Customer Satisfaction (on the example of the Põhja Rimi Store)
Увлеченность работников как фактор удовлетворенности клиентов на примере магазина Põhja Rimi
author
Janenko, Jana
keywords
probleemid töökohal
juhtide suhtumine
problems on the workplace
attitude of the management
supervisor
defence date
language