title
Soolise palgalõhe põhjused 13 OECD riigi näitel
Reasons for the gender wage gap inequality in the example of 13 OECD countries
author
Pavlova, Vladlena
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus