title
Tarbijate motiivid kiirmoest hoidumisel
Consumers' motivational drivers for avoiding fast fashion
author
Põrk, Helen Marie
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus