title
Töötajate motivatsioon ja selle tõstmise võimalused ettevõtte Paldiski Sadamate AS näitel
Employee Motivation and Ways of Improvement (Based on Company Paldiski Sadamate AS)
author
Davõdova, Ljubov
supervisor
defence date
language