title
Galvaanikatööstusest pärinev tsink sademevees ning selle eemaldamine ioonvahetuse ja adsorptsiooniga
Zinc from Galvanic Industry in Precipitation Water and its Removal by Ion Exchange and Adsorption.
author
Tatra, Annemari
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus