title
Kliendikeskse ärimudeli arendamine tehnilise ja digitaalse innovatsiooni abi
Customer-centric business development based on technical and digital innovation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2032