title
Tallinna Polütehnik Nr 1 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
09.01.1981
language