title
Üldhariduskooli toitlustusprotsessi parendamine kasutades RFID tehnoloogiat Jõõpre kooli näitel
Improvement of the catering process of a general education school using RFID technology on the example of Jõõpre School
author
Sang, Sten
keywords
toitlustusprotsess
rfid
general education school
catering process
supervisor
defence date
language