title
AS Telema töötajate vahetumise mõju ettevõtte majandustulemustele
The impact of employee turnover on AS Telemas economic performance
supervisor
defence date
language
department / college