title
Inimese in vitro viljastamise embrüo kasvulahuse valgulise koostise iseloomustamine
Characterization of protein composition in human in vitro fertilization mmbryo growth medium
author
Rästas, Kristi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal