title
Kohaliku omavalitsuse tegevused pruunaladele linnaruumi kvaliteedi tõstmise eesmärgil kolme Eesti linna näitel
Local government measures to brownfields for urban quality improvement, casestudy of three Estonian towns
author
Klamp, Tarmo Richard
defence date
language