title
Aurustaja efektiivsuse tõstmine vedeliku separeerimisel generaatori gaasi voolavusest gaasigeneraatorijaama (GGJ-4.)
Icrease the efficiency of the demister for separating the liquid from the generator gas stream (GGJ-4)
keywords
aurustaja efektiivsus
generaatori gaasi separeerimine
gaasigeneraatorijaamad
demistrid,magistritööd
flexischevron
flexifiber
evaporator efficiency
liquid separation
gas generator stations
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal