title
Ülemiste City piirkonna parkimisnõudluse hindamine
Parking demand assessment of Ülemiste City area
author
Tšernei, Nikita
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information