title
Tallinna Polütehnik Nr 17 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
22.05.1981
language