title
Varangu kihistu savi kasutamine graptoliitargilliidi utiliseerimiseks
The utilization of graptolite argillite using clay from the Varangu Formation
keywords
graptoliitargilliidi utiliseerimine
Varangu kihistu
Varangu kihistu savi
savibarjäärid
clay barriers
Varangu Formation
Varangu formation clay
supervisor
defence date
language