title
Puutevabade maksete tulek Eesti turule. Üleminek NFC või puutevaba kaartidele AS SEB Panga näitel
Contactless payments merging into Estonian market. Transition to NFC or contactless bankcards on the example of AS SEB Pank
keywords
puutevabad maksed
sõidukaardid
kliendikaardid
NFC (near field communication)
Apple Pay
Android Pay
Samsung Pay
contactless payments
multipurpose cards
transit cards
loyalty cards
proximity payments
VISA
Europay
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit