title
Docker tõmmiste ja konteinerite turvalisuse valideerimine vastavalt headele tavadele ja firma juhistele
Validating Docker image and container security using best practices and company policies
author
Paljasma, Tambet
defence date
language