title
Tallinna korteriomandi hinnatasemet mõjutavad tegurid
Factors Affecting the Price Level of Apartments in Tallinn
author
Saarmann, Kaisa
defence date
language