title
Tallinna Polütehnik Nr 1 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
06.01.1978
language