title
Kuluarvestussüsteemi täiustamise võimalused ettevõttes Salutaguse Pärmitehas
Improving the cost accounting system in company Salutaguse Pärmitehas
author
Puhk, Maaja
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal