title
Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestuse erisused otsekohalduva standardi ja Ameerika raamatupidamisstandardi vahel
Differences of tangible and intangible asset accounting between International Financial Reporting Standards and Generally Accepted Accounting Principles
author
Martin, Liisa
keywords
otsekohalduv standard
Ameerika raamatupidamisstandard
IAS 16
ASC 360
erinevus
supervisor
Tikk, Juta
defence date
language