title
Piiriülese kaugtöötaja topeltmaksustamine lepinguvälises olukorras Soome ja Portugali näitel
Double taxation of a cross-border teleworker in a non-treaty situation on the example of Finland and Portugal
author
Olli, Heini Mariia Johanna
defence date
language