title
Mõõtmistel põhinev kütteperioodi soojusliku mugavuse uuring termoaktiveeritud konstruktsioonidega liginullenergiabüroohoones
Measurement based study of thermal comfort in a nearly zero-energy office building with thermally activated building systems (TABS) during a heating period
author
Aau, Karli
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TalTechi arvutivõrgus