title
TransferWise’i brändi identiteedi ja kuvandi mõõtmine
Measuring Brand Identity and Image of TransferWise
author
Merisalu, Paula
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network