title
EEI 3-2:1994 Ehitiste madalpingeelektripaigaldised. 2. osa Määratlused
description
Kehtetu, asendatud standardiga EVS-HD 60364-1:2008
publisher
Elektrikontrollikeskus
publishing year
language