title
Võimalused Alzheimeri tõve skriiningu ja diagnostika parandamiseks Eestis: perearstide arusaamad
Improvement opportunities for Alzheimer´s disease screening and diagnostics in Estonia: Family physicians´perceptions
author
Kütt, Maarja-Liis
keywords
kognitiivsed skriiningtestid
cognitive screening tools
defence date
14.09.2017
language