title
Animatsioonid andmebaasi normaliseerimise kohta SQL-andmebaaside näitel
Animations About Database Normalization in the example of SQL Databases
author
Metsvahi, Katre
keywords
täielik normaliseerimine
esimene normaalkuju
teine normaalkuju
kolmas normaalkuju
Boyce/Coddi normaalkuju
neljas normaalkuju
viies normaalkuju
kuues normaalkuju
funktsionaalne sõltuvus
täielik funktsionaalne sõltuvus
osaline sõltuvus
ülekanduv sõltuvus
multiväärtuslik sõltuvus
ühendamissõltuvus
mittetriviaalne ühendamissõltuvus
complete normalization
first normal form
second normal form
third normal form
Boyce/Codd normal form
fourth normal form
fifth normal form
sixth normal form
functional dependency
full functional dependency
partial dependency
transitive dependency
multivalued dependency
join dependency
non-trivial join dependency
supervisor
defence date
language