title
Tarkvarateenuste hinnastamine Magi Metrics Ltd näitel
Pricing of Software as a Service (based on the Example of Magi Metrics Ltd)
author
Kuustik, Kati
keywords
tarkvarateenused
pricing methods
pricing strategy
software as a service (SaaS)
subscription-based pricing
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2021.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal.
Embargoed until 31.12.2021. Not available at academic unit.