title
Siemens tööstuskontrolleri avatud koodiga platvormiga ühenduse loomine
Connecting to an open-sourceplatform for a Siemens industrial controller
author
Slobodjanova, Darja
keywords
Siemens tööstukontroller
Siemens industrial controller
defence date
language