title
Juhtimisstiilide ja isksuseomaduste vaheliste seoste võrdlus TTÜ infotehnoloogia ning majandusteaduskonna üliõpilaste näitel
The Realtionship Between Management Styles and Personality Traits on the Example of Business and Information Technologies Students of Tallinn University of Technology
author
Maasik, Karolin
supervisor
defence date
language