title
Tallinn.ee avalike ürituste veebilehe prototüüpimine, testimine ja kasutatavuse analüüs
Prototyping, testing nad usability analysis of public events webpage in tallinn.ee
defence date
language