title
Upcycling kontseptsiooni rakendamine Bangladeshi rõivatööstuse tahkete jäätmete käitluses
Upcycling the garment solid waste in Bangladesh
author
Bhuiya, Mohammad Hemel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information