title
Imetajate lipoksügenaaside ekspresseerimine bakterikultuuris
Expression of mammalian lipoxygenases in bacterial culture
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access