title
Evaluation of Stiffness and Damage of Laminar Composites
Komposiitlaminaatide jäikuse ja kahjustuste hindamine
author
Lasn, Kaspar
description
Submitted for the doctoral degree at Tallinn University of Technology and Norwegian University of Science and Technology.
Doktoritöö on valminud Norra Tehnikaülikooli ja TTÜ vahel sõlmitud rahvusvahelise ühisjuhendamise lepingu raames.
publisher
Norwegian University of Science and Technology
Norra Tehnikaülikool
supervisor
Echtermeyer, Andreas T.
defence date
identifier
ISBN 9788232609789 (publication)
ISBN 9789949237678 (pdf)
ISSN 15038181
language