title
Veebirakenduse regressioontestimise automatiseerimine Protractor raamistiku abil
Web Application Regression Testing Automation using Protractor Framework
Исследование автоматического веб тестирования на примере использования фреймворка Protraсtor
author
Bezdušnaja, Vera
supervisor
defence date
language