title
R-keele baasil masinõppe meetodite uurimine. E-kursuse materjalide koostamine
Research on machine learning methods based on R-language. Creation of e-course materials
author
Matuzilova, Nelli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal