title
Depretsiatsiooniarvestuse käsitlus Eesti ettevõtete näitel
Accounting for Depreciation: Some Evidence from Estonian Companies
author
Generalova, Aleksandra
keywords
depretsiatsioon
depretsiatsiooniarvestus
accounting for depreciation
supervisor
defence date
language