title
Töö analüüsi läbiviimine ja ametijuhendite täiustamine Junior Achievement Eesti SA näitel
Conducting Job Analysis and Evolving Job Descriptions in Example of Junior Achievement Estonia
author
Abel, Maria
supervisor
defence date
language