title
Sotsiaalmeedia tulemuslikkuse mõõtmine kahe Eesti toiduainetööstuse näitel
Measuring the effectiveness of social media on the example of two Estonian food industry companies
author
Burtseva, Laura
supervisor
Oja, Annika
defence date
language