title
Tallinna Polütehnik Nr 23 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
29.06.1978
language