title
Jätkusuutlik tark linn: võimaluste ja väljakutsete tuvastamine teekaardi arendamisel
Smart sustainable city: indentifying enablers and challenges towards a roadmap development
author
Schuh De Azambuja, Luiza
keywords
teekaardi arendamine
urbaniseerumine
milleeniumi arengueesmärgid
tark valitsemine
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus