title
Toiduainetetööstusega seotud keskkonnaprobleemid ning nende lahendamise viisid
Environmental problems and solution associated with food-processing industry
author
Smirnov, Batõr
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information