title
Scan to BIM töövood, meetodid ja tehnoloogiad olemasolevate korterelamute näitel
Scan to BIM workflows, methods and technologies in the context of existing apartment buildings
author
Sari, Mihkel
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus