title
Elamute vahelagede puittalade maksumuste võrdlus tulenevalt läbiviikude vajadusest
Cost comparison of timber beams with openings for ceiling solutions of residential buildings
author
Kolpakov, Liisi
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language