title
Elamute vahelagede puittalade maksumuste võrdlus tulenevalt läbiviikude vajadusest
Cost comparison of timber beams with openings for ceiling solutions of residential buildings
author
Kolpakov, Liisi
keywords
vahelagi
Posi-Joisti tala
Steico I-tala
LVL
liimpuittala
nõrgestus
beam
Steico I-Joist
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language