title
Ülekaevandamine, seadusandlusest tulenevad nõuded ja karistused Oorema IV kruusakarjääri näitel
author
Mikko, Anni
Vahtra, Helis
publisher
TTÜ Mäeinstituut
publishing year
identifier
ISBN 9789949430819 (CD)
ISBN 9789949430802 (pdf aadressil mi.ttu.ee/kogumik)
source
Mäendus (2014). Tallinn : TTÜ Mäeinstituut, lk. 245-249
language
rights
© TTÜ Mäeinstituut
department / college