title
Erinevate gaaside kasutamisvõimalused energeetikas
Use of different type of gases in a power engineering
author
Gornova, Ilona
supervisor
Ṥuvalova, Jelena
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus