title
Väikeelamu renoveerimine liginullenergia majaks
Refurbishing a small residential building into nearly zero-energy building
author
Eramaa, Siim
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.