title
Pumbajaama automatiseerimine elektri böörsihinda arvestades
Automation of a pumping station, depending on the exchange price of electricity
author
Hinn, Aleksandr
supervisor
defence date
language